Když se podíváme, kde jsou lidé nejvíce spokojeni, ve většině hodnocení se na prvních příčkách umísťují skandinávské země. Možná už jste někde zaslechli termíny hygge, lykke, friluftsliv. Všechny jsou úzce spjaty s celkovou filozofií a přístupem k životu, vlastní odpovědností, zdravým životním stylem, finanční gramotností a v neposlední řadě kvalitním školstvím a vysokým procentem sportující populace.

rodina na pikniku s dětmi kst academy

Česká republika je krásna a výborná země pro život. Bohužel někteří spoluobčané stále ještě věří, že je země placatá, životní filozofií je heslo „pojďme na jedno“ a za zpackané životy může vláda. Vše začíná u jednotlivce. Tímto způsobem vnímáme i KST Mag, který funguje pro účely šíření určité osvěty s akcentem na sport. Jsou věci, které neovlivníme, ale minimálně můžeme jít proti proudu zavedených návyků ve sportovním prostředí, s nimiž se neztotožňujeme. Češi jsou národ remcalů, a přestože se v obecné rovině shodneme na tom, že sport ani vzdělání není v ČR zrovna výkladní skříní, svou činností chceme přispět k určité kultivaci a motivovat i další subjekty ke změně zavedeného paradigmatu.

norské dívky na soustředění kst academy

Věříme, že celým KST Academy projektem dopomůžeme k celkově větší orientaci na sport. Výchova a rozvoj sportovců s dlouhodobým horizontem, odpovědnost vůči sama sobě jde ruku v ruce s kvalitním životem nehledě na sportovní úspěch. Navíc i právě díky komplexnímu přístupu můžeme vychovat úspěšné sportovce. V prvních patnácti letech však naším cílem rozhodně není „továrna na sportovce“, ale naopak šťastné děti, které se těší na každý trénink.V Norsku jsem celkově prožil 11 let a zásadní rozdíl je už ve výchově v rodině. Norské rodiny tráví s dětmi mnohem více času aktivně, tedy nějakou formou pohybu. Zároveň děti kombinují řadu sportů či jiných aktivit vyplňujících jejich volný čas. Sportovci nad 15 let se hojně zapojují jako trenéři dětí. Příliš se nelpí na tom, aby sportovní příprava byla vyloženě podle metodické příručky, ale hodně se dbá na to, aby to děti bavilo. Dětí pak sportuje mnohem více, a to i v kritických letech kolem přechodu na střední školu a také po skončení střední školy.

Jak bude vypadat činnost KST Academy?

Co se týče sportovního zaměření, tak paralelně bude v KST Academy fungovat více skupin a zacílení se bude lišit. Pro nás je ideální dítě/sportovec, který se bude v KST Academy rozvíjet v nějaké z našich skupin a dále se bude věnovat i nějakému dalšímu koníčku. Kolem patnáctého roku se pak rozhodne, kde se bude dále realizovat ať už výkonnostně, nebo pouze rekreační formou, ale bude dále sportovat. Hlavním cílem bude, aby sportovec, který projde akademií, nebyl cca v 15 letech sportem otrávený. Ba naopak bude mít zájem sportovat sám pro sebe anebo bude chtít rozvinout svůj sportovní potenciál. Nadstavbou by pak mělo být svým způsobem centrum, které pomůže udržet závodníky u aktivní činnosti právě částečným fungováním v akademii. Děti získají větší pohybový základ, který by jim měl pomoci při rozhodování, kterému sportu se chtějí věnovat. S vybudovaným zázemím tu pak bude další doplňující péče a poradenství. Na tom bude částečně postavený model celého fungování. Jednotlivé skupiny a celkově činnost budeme otevírat postupně.

norské děti atletická abeceda
Před-registraci spouštíme v 2. polovině dubna.

V loňském roce jsme začali s 30 člennou skupinkou minipřípravky pro ročníky narození 2017−2019 a 20 dětmi v rámci kroužku pro družinové děti na ZŠ Komenského. V letošním roce budeme otevírat další skupiny, které nám rozšíří nabídku zejména pro starší děti, ale jedna skupina bude otevřena i pro děti roč. narození 2021. Nabídku finalizujeme a počítáme, že před registraci spustíme v 2. polovině dubna. Necílíme pouze na děti během odpoledních aktivit, ale chceme mít různé pohybové programy i pro děti ve školkách či družinách. V českých podmínkách je obecně strašně málo pohybu právě ve školkách a školách a právě proto se chceme soustředit na širší záběr naší činnosti tak, aby byl její pozitivní dopad co nejširší.

děti na tréninku kst academy

“Filozofie” KST se zaměřuje:

  1. Na co největší počet sportujících dětí
  2. Na kvalitu života bez zranění a nemoci
  3. Na lásku ke sportu a k pohybu
  4. Na společné týmové zážitky
  5. Na individuální rozvoj sportovců
norské děti na zimním pikniku