Sport je svým způsobem kulturním fenoménem. Ať už se jakémukoliv sportu věnujeme aktivně či pasivně, obklopuje nás na každém kroku. Jak ale ukazují poslední výzkumy ani pravidelně realizované pohybové aktivity nejsou v současnosti schopny zajistit biologické potřeby člověka. Rekreační sportování nám přináší nejenom potěšení, ale zejména významný pozitivní vliv na zdraví. Benefity ovšem nejsou pouze zdravotního rázu. Sportovní prostředí nás učí respektu, přijímat prohry, nevzdávat se a zásadním způsobem se podílí na profilu osobnosti. Vrcholový sport je pouze pro malé procento vyvolených, kteří zvládají nejen vysoké tréninkové nároky, ale dokáží se vyrovnat se stresem atd. Svět se mění, ale základní principy jako pracovitost, zodpovědnost a cílevědomost zůstávají.

kasper swix team dračí lodě dolce
Tým je základ

Bohužel neexistuje univerzální příručka na výchovu talentů a podstatnou roli v tomto procesu mají i rodiče, kteří si často realizují skrze své děti určité nenaplněné ambice. Ve svých dětech mnohdy vidí nastupující hvězdy současného sportu. Není to však zpravidla chyba pouze rodičů, i trenéři se často nechají tzv. nachytat na švestkách. Místo přirozeného rozvoje v podobě herních činností často poukazují na mimořádné schopnosti dětí již ve věku 8-12 let, čímž je vystavují nepřiměřenému tlaku na výkon. Navíc později se síly postupně vyrovnávají a talent už nemá v podstatě význam. Pro sportovce, kteří byli zvyklí doposud pouze vyhrávat, to může znamenat poměrně velkou psychickou zátěž. Sportovní ředitel norského Olympiatoppenu Tore Øvrebø, říká: „Existuje tolik vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují vývoj dětí, proto je identifikace talentů velice problematická. Nesmíme zapomínat, že děti, které se staly později profesionálními sportovci, byly především šťastné děti s velkým množstvím energie. Měly okolo sebe pozitivní prostředí pro svůj rozvoj, získaly tak potřebnou stimulaci a měly chuť vyhrávat.“

dívky na běžkách s dobrou náladou
Zábava na prvním místě

Tipy do praxe

Jak nejlépe udržet motivaci závodníků, kteří úspěšně prošli všemi kategoriemi a čekají na vytoužené světlo na konci tunelu? Co konkrétně dnešní mládež přitahuje na sportování? Co mohou rodiče, škola, klub, svaz nebo stát dělat lépe, abychom sbírali úspěchy na mezinárodní scéně? Svět se opravdu rychle mění a to, co platí dnes, nemusí platit zítra. Nedělám si iluze, že se těmito aspekty někdo komplexně zabývá. Nicméně sportovní oddíly už nemohou pouze nečinně přihlížet a očekávat neustálý přísun potencionálních talentů, ale musí jít sportovcům naproti. V posledních letech vznikla řada nových trendových sportů a tradiční sporty tak musí bojovat o své místo na výsluní. V podstatě každý sport potřebuje vytvořit pro sportovce smysluplný dlouhodobý plán s jasně vytyčeným cílem. V krátkodobém horizontu si sportovci plní dílčí cíle a vidí na sobě postupné zlepšování. Nemám na mysli pouze kondiční faktory, ale sportovec by se měl postupně stávat sebevědomějším a pozvolna přebírat větší odpovědnost za svůj trénink. Člověk by se měl v dosahování cílů spoléhat především sám na sebe, protože se zná nejlépe.

Někdo sportuje pouze pro potěšení z pohybu či kvůli partě, jiný by rád dosáhl na nejvyšší mety. Co ale čeká v dnešní době na člověka, který se pohybuje ve špičce? Např. v běžeckém lyžování bylo dlouhou dobu jedinou perspektivou reprezentační družstvo. Nyní mohou závodníci najít útočiště mezi týmy soustředícími se na dálkové běhy. Jsem přesvědčen, že podobné iniciativy mohou pomoci rozšířit možnosti pro závodníky, kteří se nedostanou do reprezentačního družstva, ale ještě chtějí v lyžování něco dokázat a výkonnostně růst. Nicméně je potřeba, aby se české běžecké lyžování probralo z určité letargie a nastolilo jednoznačnou vizi, která bude řádně komunikována od dětí až po dospělé závodníky.

V průběhu sportovní kariéry se člověk musí vypořádat s různými nástrahami. Někteří sportovci prošli velkými kluby, jiní jsou odchovanci malých spíše rodinných klubů. Někteří zažili dobré, pečující trenéry a jiní ne. Všechny nástrahy, se kterými se sportovec vyrovnává, ho dělají silnějším. Na své cestě za úspěchem se musí naučit překonávat překážky, poučit se z chyb a nikdy se nevzdávat. Pokud tato cesta není završena úspěchem, i přesto může pokračovat dále a zkusit svou snahu a houževnatost vložit například do studia či pracovní sféry.

Z pohledu studia mají sportovci řadu možností, studium v ČR či získání sportovního stipendia na některé ze zahraničních univerzit. Myslím, že mezinárodní zkušenost každému prospěje. Každá kultura nebo jiné prostředí nám má co nabídnout a je pouze potřeba selektovat to, co daný jedinec opravdu chce. Má možnost si rozšířit obzory, zdokonalit se v cizí řeči, čímž se zároveň zvedá jeho prestiž i přidaná hodnota na trhu práce.

Výběr sportovních benefitů

  • Zodpovědnost
  • Time management
  • Sebedůvěra
  • Přátelství
  • Soutěživost
  • Pohyblivost
  • Spolupráce
  • Disciplína
  • Zvládat stresové situace
  • Naučíme se vyhrávat a prohrávat